Vuonna 1996 perustetun Lähiöprojektin viides toimintakausi alkoi vuonna 2012 tunnuksella "Sivistys on siistiä".

Lähiöprojektin tavoitteena on edistää  toimenpiteitä, joilla kehitetään esikaupunkeja kantakaupungin kanssa tasaveroisina kaupunginosina sekä tehdään tunnetuksi jo olevia, alueiden omia vetovoimatekijöitä yhdessä kaupungin eri hallintokuntien, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Lähiöprojekti on  kumppanuutta ja asukasosallisuutta korostava yhteistyöprojekti kaupungin eri hallintokuntien välillä. Toiminta-alueena on koko esikaupunkivyöhyke.

Näille sivuilla on koottu tietoa Lähiöprojektista, sen toiminnasta, tapahtumista ja hankkeista. Sivusto on tarkoitettu kaikille projektista kiinnostuneille: asukkaille, yrityksille, asiantuntijoille ja yhteistyökumppaneille.

Pihlajamäen nuorisopuisto, Simo Karisalo