Vuonna 1996 perustetun Lähiöprojektin kuudes toimintakausi alkaa vuonna 2016. Uusi kausi kestää kaksi vuotta, joka antaa mahdollisuuden arvioida Lähiöprojektin toimintaa osana seuraavan valtuustokauden strategiakokonaisuuden valmistelua. Toimintakaudella Lähiöprojekti keskittyy aluekohtaiseen sekä erilaisiin syrjäytymisen ennaltaehkäiseviin pilotteihin ja teemallisiin kokonaisuuksiin kuten asemanseudut. Kohdealueina ovat erityisesti Meri-Rastila, Jakomäki, Malmi sekä Malminkartano, Kannelmäki ja Pohjois-Haaga. 

Lähiöprojektin tavoitteena on edistää  toimenpiteitä, joilla kehitetään esikaupunkeja kantakaupungin kanssa tasaveroisina kaupunginosina sekä tehdään tunnetuksi jo olevia, alueiden omia vetovoimatekijöitä yhdessä kaupungin eri hallintokuntien, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Lähiöprojekti on  kumppanuutta ja asukasosallisuutta korostava yhteistyöprojekti kaupungin eri hallintokuntien välillä.

Näille sivuilla on koottu tietoa Lähiöprojektista, sen toiminnasta, tapahtumista ja hankkeista. Sivusto on tarkoitettu kaikille projektista kiinnostuneille: asukkaille, yrityksille, asiantuntijoille ja yhteistyökumppaneille.

Pihlajamäen nuorisopuisto, Simo Karisalo