Olemme uudistamassa sivuja. 

Vuonna 1996 perustetun Lähiöprojektin kuudes toimintakausi alkoi vuoden 2016 alusta. Uusi kausi kestää kaksi vuotta, joka antaa mahdollisuuden arvioida Lähiöprojektin toimintaa osana seuraavan valtuustokauden strategiakokonaisuuden valmistelua. Toimintakaudella Lähiöprojekti keskittyy aluekohtaiseen sekä erilaisiin syrjäytymisen ennaltaehkäiseviin pilotteihin ja teemallisiin kokonaisuuksiin kuten asemanseudut. Kohdealueina ovat erityisesti Meri-Rastila, Jakomäki, Malmi sekä Malminkartano, Kannelmäki ja Pohjois-Haaga. 

Lähiöprojektin tavoitteena on edistää  toimenpiteitä, joilla kehitetään esikaupunkeja kantakaupungin kanssa tasaveroisina kaupunginosina sekä tehdään tunnetuksi jo olevia, alueiden omia vetovoimatekijöitä yhdessä kaupungin eri hallintokuntien, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Lähiöprojekti on  kumppanuutta ja asukasosallisuutta korostava yhteistyöprojekti kaupungin eri hallintokuntien välillä.

Pihlajamäen nuorisopuisto, Simo Karisalo